Gmail oglašavanje

Postavljeno

Nakon webinara “Email marketing u praksi”, nastavljamo sa sličnom temom, i ovaj put pričamo o Gmail oglasima. Predstavićemo mogućnosti oglašavanja na Gmailu, formate oglasa, i kako ih najbolje iskorisiti za promociju Vašeg brenda ili usluge.

Takođe ćemo na primeru jedne kampanje pokazati proces izrade Gmail oglasa, navesti najbolje prakse u izradi ovog tipa kampanja i pokazati kako meriti rezultate i uspešnost.

Webinar je namenjen vlasnicima kompanija, marketing menadžerima, digitalnim i marketinškim agencijama, ali i svima koji žele videti potencijal i primer ovog tipa oglašavanja.

Sa nama će po drugi put biti Vice Božić, osnivač i direktor digitalne agencije GoAds, koja se specijalizovala za Google oglašavanje.

Prezentacija:

Oglašavanje na Gmailu from Vice Božić

Vice Božić
@vicebozic
https://www.linkedin.com/company/goads