Programirajte sebe za uspeh

Postavljeno

Lična promena i kvalitetna komunikacija su danas dosta česte teme. U vremenu kada tehnologija frapantno napreduje kao jedini oslonac nam ostaje čovek i ulaganje u njegov razvoj? Koliko vi ulažete u sebe?

Na ovom webinaru ćemo prikazati šta prethodi procesima komunikacije i prezentovaćemo alate koji se mogu koristiti u ličnom razvoju, komunikaciji sa drugima i na postavljanju ciljeva. Napravićemo vezu ovih veština i koliko one koriste danas pre svega u preduzetnišvu kao i u kontekstu svih onih koji žele da rade na sebi.

Naš gost je Josip Bošnjaković, koji se bavi edukacijom i treninzima poslednjih 8 godina. Sertifikovani je NLP Master trener. Pored edukacija iz oblasti NLP-a i komunikacije završio je više treninga iz domena prodaje, selekcije zaposlenih i marketinga. Josip poseduje profesionalno iskustvo od 14 godina u prodaji, menadžmentu, selekciji zaposlenih i marketingu. Bavio se i konsaltingom u segmentu razvoja više malih i srednjih kompanija. Autor je priručnika za rad u edukaciji mladih. Diplomirani ekonomista po formalnom obrazovanju. U kompaniji Atria Group SEE radi kao trener i koordinator prodajnih aktivnosti za region Vojvodine.

Josip Bošnjaković
@jbosnjakovic