Značaj audio i video sadržaja na internetu

Postavljeno

Video i audio sadržaj je uvek bio popularan na internetu. U današnje vreme, kada smo konstanto povezani na internet u svim sferama života i svakodnevno bombardovani ogromnom količinom informacija, sve je veća potreba za kreiranjem sadržaja koji će dopreti do publike. Pored toga, taj sadržaj mora da ima i kvalitet.

Pridružite nam se na webinaru i saznajte koji su to oblici kreiranja sadržaja dostupni svakome, šta je kvalitetan sadržaj i kako ga najbolje plasirati.

Naš gost je Ivan Bildi.

Korisni linkovi koje smo pomenuli:
http://www.google.com/%2B/learnmore/hangouts/onair.html
https://www.periscope.tv/
http://meerkatapp.co/
http://bambuser.com/
https://blab.im/