Značaj i uloga neformalne edukacije

Postavljeno

Školovanje je veoma bitno. Počev od osnovne, preko srednje škole pa sve do fakulteta, proces školovanja je osnov za sticanje osnovnih znanja, elementarnih načela i navike učenja. Iako naš sistem školovanja možda nije savršen i postoji potreba za drugačijim pristupima, to nije razlog da se zaobiđe.

Sa druge strane, proces formalne edukacije često daje samo osnove za dalje učenje i priprema svoje učesnike za početak njihovog daljeg razvoja. Neformalna edukacija, samounapređivanje imaju veliki značaj u daljem razvoju svakog pojedinca, sve do činjenica da je ponekad sama nefomalna edukacija isključivo zaslužna za to čime se neko bavi i uspeh koji postiže.

Tokom predstojećeg webinara pičaćemo sa Vladimirom Kovačom, organizatorom konferencije i programom poslovne edukacije Webiz, o tome koji su sve to načini neformalne edukacije, procesu samo-motivacije, pronalaženju programa i materijala za samostalno učenje kao i značaju učestovanja na tematskim skupovima i semnarima.

Linkovi koje smo pomenuli:
http://www.edukacija.webiz.rs/
http://www.link.co.rs/
http://www.it-akademija.com/

http://coursera.org
http://courses.edx.org
http://udemy.com
http://teamtreehouse.com
http://lynda.com
http://codeacademy.com